הזמנת מוצרים ושרותים חדשים

דרך טופס ההזמנה תוכלו לסקור את המוצרים והשירותים שאנחנו מציעים. לקוחות קיימים יכולים לרכוש תוספים ושדרוגים ישירות מכאן.

ניהול החשבון שלכם

לקוחות רשומים? לחצו כאן בכדי להתחבר לאזור הלקוחות האישי שלכם ולנהל את חשבונכם.

הודעות אחרונות

Serveur webdev 27 - mise à jour - 01F270103n 17 מאי 2022

bonjour,

Le serveur en version WEBDEV 27 vient d'être mise en à jour en version 01F270103n.
Incident en cours sur le serveur webdev26.dinao.com - Résolu 5 אפריל 2022

Ce matin le serveur affiche un message : (21, ERR_INTERNAL) sur l'ensemble des sites sur ce serveur. L'analyse du problème est en cours. 9h25 --> L'analyse antivirus a pris le processus wd260session.exe pour un virus ce matin et a bloqué l'ensemble des sites de ce serveur. une exclusion a été mise en place pour résoudre le problème ... עוד »

Serveur webdev19.dinao.com - avis d'arrêt de service - service stop notice 28 פברואר 2022

Bonjour, Conformément à nos annonces le serveur webdev19.dinao.com a été stoppé définitivement ce lundi 28/02/2022. Nous restons disponibles pour les quelques clients qui ont vu leurs services coupés malgré nos multiples information, avertissements et relances de demande de migrations.   Hello, In accordance with our announcements, ... עוד »