הזמנת מוצרים ושרותים חדשים

דרך טופס ההזמנה תוכלו לסקור את המוצרים והשירותים שאנחנו מציעים. לקוחות קיימים יכולים לרכוש תוספים ושדרוגים ישירות מכאן.

ניהול החשבון שלכם

לקוחות רשומים? לחצו כאן בכדי להתחבר לאזור הלקוחות האישי שלכם ולנהל את חשבונכם.

הודעות אחרונות

webdev21.dinao.com - incident de production => Résolu 30 אוגוסט 2022

Progression de l'incident (MAJ régulièrement) 5h00 : Le serveur Webdev 21 a subi actuellement en incident de production, nous sommes en cours d'analyse du probleme Un problème sur les cartes réseaux virtuelles sur ce serveur a engendré une coupure d'accès sans perte de données. Nous essayons de résoudre le problème au plus vite sans ... עוד »

DINAO - Activation de la fonctionnalité Authentification deux facteurs sur votre espace client DINAO.COM 18 יולי 2022

Voici la documentation de mise en place : 

https://www.dinao.com/downloads/DINAO_Activer_2FA_GoogleAuthentificator.pdf


Serveur webdev 27 - mise à jour - 01F270103n 17 מאי 2022

bonjour,

Le serveur en version WEBDEV 27 vient d'être mise en à jour en version 01F270103n.