سفارش سرویس جدید

برای مشاهده سرویس ها و محصولات ما فرم سفارش را مشاهده نمایید.همچنین مشتریان فعلی میتوانند افزونه ها و سرویس های ویژه را از اینجا سفارش دهند.

حسابتان را مدیریت کنید

آیا درحال حاضر نزد ما ثبت نام کرده اید؟ اگر اینطور است برای ورود به بخش کاربران بر روی دکمه زیر کلیک کنید تا بتوانید حساب و سرویس های خود را مدیریت کنید.

آخرین اخبار

(TERMINEE) Intervention réseau planifiée le 21/08/2023 05h00-7h30 21 Aug 2023

Bonjour, Dans le cadre de l'amélioration continu de notre réseau une intervention réseau a été planifiée. Les perturbations seront limitées à des coupures de quelques minutes, le temps de mettre à jour des équipements et de valider le fonctionnement correct des redondances. Nota ! cette intervention va impacter uniquement les ... بیشتر »

(INTERVENTION TERMINEE) Serveur webdev 28 - mise à jour planifiée vers la version 01F280094s 9 Aug 2023

bonjour,

Le serveur en version WEBDEV 28 vient d'être mis à jour en version 01F280094s.

  • 19h12 - début de la mise à jour
  • 19h17 - fin de la mise à jour

 

 


(RESOLU) 28/06/2023 14:31 - Serveur de mail - ralentissement 28 Jun 2023

 

Bonjour,

Nous détectons des ralentissements sur le serveur de mail principal mail.dinao.com.

14h31 - Une analyse est en cours.

14h45 - le problème a été corrigé retour aux conditions optimales.